network

Managed Services

Een ICT oplossing op maat van uw bedrijf

Managed Services – Waarom een probleem oplossen wanneer het eenvoudigweg kan worden vermeden ? Een belangrijk aandeel van de dagelijkse IT-perikelen zijn voorspelbaar. Het is echter pas op het moment dat uw bedrijfsprocessen effectief worden verstoord dat er meestal wordt ingegrepen. Een aanpak die nochtans afbreuk doet aan de efficiëntie van uw bedrijf en in sommige gevallen u duur kan komen te staan.

Als Managed services provider – kortweg MSP – zorgt One-IT voor een constante monitoring van uw infrastructuur. Zodra een bepaald aspect dreigt mis te lopen, grijpen wij in. Dit gebeurt meestal voor dat u er erg in heeft.

Hoe werkt het MSP model ? – Bij het klassieke helpdesk model meldt de eindgebruiker een probleem aan de helpdesk wanneer het zich voordoet. Er is dan al sprake van een onderbreking van de bedrijfsprocessen. Er kan niet worden afgedrukt, een pc start niet meer of het netwerk blijkt volledig onbereikbaar. De reële kost voor uw bedrijf hangt af van het aantal gebruikers die door de storing worden getroffen en de duur van de panne. Bij het “Managed Services Model” wordt elke pc en server van monitoring agents voorzien. Deze agents waken over een reeks parameters en rapporteren deze gegevens aan ons portaal. Zodra bepaalde grenswaarden worden overschreden, verschijnt er een waarschuwing in ons dashboard. Onze medewerkers reageren met de gepaste acties om het euvel te verhelpen. Dankzij deze aanpak wordt het aantal storingen die daadwerkelijk tot een onderbreking leiden tot een minimum herleid. Kort samengevat ligt de focus op het proactief vermijden van problemen eerder dan het oplossen ervan.

WENST U MEER INFORMATIE ?

Blijft u na het lezen van de informatie op onze site toch met vragen zitten?
Twijfelt u of een bepaalde oplossing voor uw bedrijf wel de juiste is ?
Contacteer ons om samen naar naar een geschikte oplossing te zoeken.

MAIL ONS
+32(0)3 297 08 40